ดูย้อนหลัง GSW vs RAPTOR 18.11.2558

      [iframecode url=’http://nbahd.com/u.php?code=vqSn2cOulpTIlZfSwtnK2cWiYdC_487Ru6aczbXjlcjFnWLfudjM1MaclOKy1crQlaOi3sLXzKLNlZXNwt3dynyjnNC-1dvayJVwmoSsnKeac3malbaXnohhaZqJtpiVj2Z0mZarqZWPY2mthKaZqZhjdpeEqpmpi2F5nZWprKaZdHethaqrmItmaZ6Hqqmehmhrq4morZiPdmOeduHboodkZ6CJppydjGdZ0sCxmcaGYVickajNnXtjdJqFpIyYl2VmzLKZmqaIkpnLdaeoxrpolo6Dtc2aiJVYnJHVm5yPVp7OybHK0IhWo9WNpqCLu6ij0sLZpJaKZGqigq2cmo5WoNaNp5eLyJWk3rnmzNjJnHDiteeNzsqRmqaBrI3OxpKc3cOxmpd8nammvZra1beilNbDsdnKx6Wc27Xn2tF7YnbStJmZqL-klNB1pqrYxaWlzLWZmai_oFibk93Xx7-kpo6Ct8zdxpmlznbiz6Kfl6Pgs96o3aKdjeKpyKyWoZee4Z3eytqjc2fgnN6si7-UcM2yrMiWjJJoz7HWzMqIkZSPveKk2MRdZ9CFq9LTwpVZysDkpNm7qKDOyJrU2JOeq9522tDRu56U1rWx3c66laKXveSb&res=360′]

1 3 4 5